malz 2Poradnia Życia Rodzinnego: czynna we wtorki  od. godz. 18.30.

Zgłoszenia chętnych u Pani Magdaleny Wojciechowskiej, prowadzącej poradnię. Tel. 604 257 279