krzyz2Śmierć członka naszej parafii należy zgłosić w kancelarii celem dokonania adnotacji w księdze zmarłych.
Jeżeli pochówek ma odbyć się na Cmentarzu Czerniakowskim, jego datę i godzinę ustala się w naszej kancelarii.

Jeżeli u nas ma się odbyć Msza św. pogrzebowa, a pochówek na innym cmentarzu, tamtejszy zarząd ustala datę i godzinę ceremonii.

 

 

 

 

Potrzebne dokumenty: 

I. Jeżeli Msza św. i pogrzeb planowane są w naszej parafii: 

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza, potwierdzona przez USC;

2. Odpis aktu zgonu z USC;

3. Numer rejestracyjny posiadanego grobu na Cmentarzu Czerniakowskim.

 

 

II. Jeżeli u nas ma się odbyć tylko Msza, a pogrzeb na innym cmentarzu: 

1. Odpis aktu zgonu z USC;

2. Informacja od zarządu cmentarza, na którym ma się odbyć pogrzeb o wyznaczonym dniu i godzinie pochówku.

 

 

III. Jeżeli Msza pogrzebowa sprawowana będzie w innym kościele, a pogrzeb odbędzie się na naszym cmentarzu: 

1. Karta zgonu z USC;

2. Numer rejestracyjny grobu na Cmentarzu Czerniakowskim.

 

 

IV. Jeżeli i Msza św. pogrzebowa i sam pochówek odbędą się poza naszą parafią,

należy poinformować o tym kancelarię w celu dokonania wypisu z akt parafialnych.