Kancelaria Parafii św. Bonifacego z Tarsu, męczennika w Warszawie

                    Uwaga !!!

W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna czynna jest:

w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 11.00 do 12.00;

 we wtorek i w czwartek w godzinach od 16.00 do 18.00.

                      Poza wakacjami przyjmujemy interesantów od poniedziałku do piątku:

                      – od 11.00 do 12.00

                     – od 16.00 do 18.00

                       z wyjątkiem uroczystości kościelnych i pierwszych piątków miesiąca.

                      (wejście od ul. Czerniakowskiej 2/4)

                            Telefon: (22) 842 03 71

Zarząd cmentarza czerniakowskiego mieści się w pomieszczeniach Kancelarii Parafialnej.

W godzinach od 11.00-12.00 i 16.00-18.00 interesanci są przyjmowani w sprawach:

– opłat grobu,

– zmiany opiekuna grobu,

– uzyskania pozwolenia na zmianę pomnika, nagrobka;

– uzyskanie pozwolenia na pogłębienie grobu,

– wydania dokumentów potrzebnych do pogrzebu naszego parafianina (parafianki)  poza tutejszą parafią,

– ustalenia godziny i daty pogrzebu jeżeli pogrzeb ma mieć miejsce na naszym cmentarzu.

 

 

 

Potrzebne dokumenty do pogrzebu: 

I. Jeżeli Msza św. i pogrzeb planowane są w naszej parafii: 

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza, potwierdzona przez USC;

2. Odpis aktu zgonu z USC;

3. Numer rejestracyjny posiadanego grobu na Cmentarzu Czerniakowskim.

 

II. Jeżeli u nas ma się odbyć tylko Msza, a pogrzeb na innym cmentarzu: 

1. Odpis aktu zgonu z USC;

2. Informacja od zarządu cmentarza, na którym ma się odbyć pogrzeb o wyznaczonym dniu i godzinie pochówku.

 

III. Jeżeli Msza pogrzebowa sprawowana będzie w innym kościele, a pogrzeb odbędzie się na naszym cmentarzu: 

1. Karta zgonu z USC;

2. Numer rejestracyjny grobu na Cmentarzu Czerniakowskim.

 

IV. Jeżeli i Msza św. pogrzebowa i sam pochówek odbędą się poza naszą parafią,

należy poinformować o tym kancelarię w celu dokonania wypisu z akt parafialnych.

 

Kontakt telefoniczny: (22) 842 03 71

Numer do Pana grabarza Tomasza Grondziela można uzyskać w Kancelarii Parafialnej.