totustus

KOŚCIELNA SŁUŻBA PORZĄDKOWA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ “TOTUS TUUS”

jest Stowarzyszeniem, którego członkowie troszczą się o zabezpieczanie należnego ładu i porządku podczas procesji, nabożeństw i uroczystości kościelnych.

     Podczas swej służby członkowie noszą furażerki z herbem papieża Jana Pawła II.


     Zapraszamy mężczyzn, którzy zechcą się zaangażować w tę piękną i pożyteczną służbę, o włączenie się w szeregi Stowarzyszenia.

     W każdą III niedzielę miesiąca sprawowana jest Msza Święta o godz. 8.30 w intencji wspólnoty, a po Eucharystii odbywają się spotkania dla Braci oraz sympatyków Stowarzyszenia.

 

     Kontakt: Bogusław Ruta (Dowódca Grupy Parafialnej Totus Tuus) tel.: 507-152-859

     Moderator: o. Lambert Miś

 

 

INFORMACJE BIEŻĄCE:

     Najbliższe spotkanie formacyjne odbędzie się 21 stycznia 2018 r.

     Bezpośrednio po Mszy Świętej, rozpoczynającej się o godz. 8.30, gromadzimy się przy “Kąciku Dobrej Książki”, skąd udajemy się do sali kominkowej.


 

 

 

Plan KSPAW TOTUS TUUS do grudnia 2017 r

 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce Obecność Odpowiedzialny Uwagi.
 

04.09.2017

 

17.30

Rozpoczęcie służby 2017/18 – spotkanie

formacyjne KSPAW. Spotkanie Rady

Archidiecezjalnej KSPAW

kościół św. Wawrzyńca

ul. Wolska 140A

wszyscy br. Stanisław

Dublanka

 

wykład – ks. Marek Mętrak

09.10.2017 17.30 Spotkanie plenarne RZK AW Kuria Metropolitalna

Warszawska ul.

Miodowa 17/19 sala

św. Jana Chrzciciela

przedstawiciele

w RZK AW

br. Cezary

Konopacki

14.10.2017 10 Pielgrzymka do Sanktuarium MB

Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach.

Spotkanie formacyjne KSPAW

Sanktuarium MBNM

na Siekierkach

wszyscy br. Stanisław

Dublanka

Obecność pocztów sztandarowych.

W spotkaniu uczestniczą też bracia

KSP DWP. Na zakończenie – agapa

19.10.2017 17 Msza św. w rocznicę męczeńskiej

śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

kościół św. Stanisława

Kostki (Żoliborz)

wszyscy br. Łukasz Stępniak Obecność pocztu sztandarowego

KSPAW

06.11.2017 17.30 Spotkanie Rady Archidiecezjalnej KSPAW kościół św. Wawrzyńca

ul. Wolska 140A

Prezydium KSPAW

Koordynatorzy i

Dowódcy grup

parafialnych

br. Stanisław

Dublanka

11.11.2017 wg

grafiku

Dzień Niepodległości – Uroczysta msza w

Świątyni Opaczności Bożej

Świątynia Opatrzności

Bożej – Wilanów

wszyscy br. Łukasz Stępniak
24.11.2017 ? Spotkanie modlitewne RZK AW – Msza św.

 

? Delegacja KSPAW br. Cezary

Konopacki

Organizuje RZK AW
18.12.2017 18 Spotkanie z okazji Bożego Narodzenia

Opłatek KSPAW

kościół Podwyższenia

Krzyża – Jelonki

wszyscy br. Stanisław

Dublanka

 

 

WYDARZENIA DODATKOWE KSPAW TOTUS TUUS do grudnia 2017 r.

 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce Obecność Odpowiedzialny Uwagi.
10.09.2017 11 Odpust w Loretto Loretto k. Wyszkowa Delegacja KSPAW br. Zbigniew Lenard Ustalić udział KSPAW z KSPDWP

Obecność pocztów sztandarowych

przybycie godz. 11

28.10.2017 ? Imieniny ks. prał. Tadeusza Karolaka kościół Ząbki Delegacja KSPAW br. Stanisław

Dublanka

Delegacja KSPAW – uzgodnić
21.11.2017 18 Imieniny ks. prał. Janusza Godzisza Msza św.

w kościele św. Stanisława BM

kościół św. Stanisława

BM ul. Bema

Delegacja KSPAW br. Stanisław

Dublanka

KSPDWP

 

Terminarz może ulec korektom lub uzupełnieniom.

Terminy spotkań roboczych dotyczących zabezpieczenia konkretnych uroczystości będą podawane na bieżąco

 

Przewodniczący KSPAW – Totus Tuus                                                                                                              Moderator KSPAW – Totus Tuus

Cezary Konopacki                                                                                                                                               Ks. prał. Marek Mętrak

 

Link do głównego serwisu KSPAW TOTUS TUUS => www.totustuus-aw.pl