swieca_auxiliumParafialna grupa charytatywna – Auxilium

 

Wspomagając Ojców Bernardynów w ich działalności niesienia pomocy wiernym, w marcu br. zawiązała się grupa charytatywna złożona z parafian.

Do zadań grupy Auxilium należy między innymi pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na doraźną pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, jak też wspieranie osób potrzebujących życzliwego wsparcia i kontaktu duchowego.

Spotkania Grupy Auxilium mają charakter otwarty.

Powitamy z radością każdego nowego wolontariusza, jak też otoczymy opieką nowego podopiecznego.

 

 Członkowie grupy przyjmują naszych parafian w pomieszczeniach kancelarii w poniedziałki i środy od godziny 10.00 do 11.00.