148-250-thickboxAsysta Procesyjna Dzieci

Dziecięca Asysta Procesyjna to grupa dziewczynek i chłopców w wieku już od 4 lat wzwyż, która kontynuuje dawną tradycję “Bielanek” (ostatnią ich opiekunką była śp. Władysława Papis). Obecnie wspólnotą opiekuje się o. Lambert.

Spotykamy się w auli w każdą 1 niedzielę miesiąca (oprócz wakacji), po Mszy Świętej wieczornej i procesji. W ciągu roku szkolnego mamy wyjazdy integracyjne w formie pikników rodzinnych oraz pielgrzymki do sanktuariów, a także “wigilie” rodzinne.

Dzieci oraz młodzież uczestniczą w strojach regionalnych, habitach czy też białych sukienkach w procesjach w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz podczas Oktawy Niepokalanego Poczęcia NMP, Procesji Rezurekcyjnej, Uroczystości i Oktawy “Bożego Ciała” oraz Uroczystości Odpustowych ku czci św. Bonifacego i św. Jana z Dukli, a także przy okolicznościowych uroczystościach.

W czasie procesji niosą poduszki, sztandarki oraz szarfy, a na uroczystych procesjach dziewczynki sypią kwiatki, a chłopcy dzwonią dzwoneczkami.

Jeśli chcesz służyć Panu Jezusowi w taki “egzotyczny” sposób, to czekamy na Ciebie. Można się zgłaszać, przesyłając informację na e-mail: asysta.bernardyni@wp.pl .

 

INFORMACJE BIEŻĄCE:

Aktualności w zakładce: https://parafia.bernardyni.net/duszpasterstwo-dzieci-2/grupy-dla-dzieci/

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STROJÓW

1. Opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za wypożyczony strój dla dziecka
i zobowiązują się do oddania w nienaruszonym stanie.

2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest złożenie podpisu opiekuna dziecka
na liście w odpowiedniej rubryce przy imieniu i nazwisku dziecka.

3. Opiekun zobowiązany jest podać (jednorazowo): adres e-mail oraz nr telefonu.

4. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym
w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.

5. Wypożyczenie trwa w ściśle określonym terminie podanym w dniu wypożyczania.

6. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie – ze stroju będzie można korzystać jedynie na terenie Kościoła.

7. W przypadku uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest naprawić
i przywrócić go do stanu z przed wypożyczenia.

8. Opiekun jest zobowiązany odwiesić skompletowany strój.

9. Dzieci noszące poduszki są zobowiązane do zwinięcia szarf po procesji
i spakowania do odpowiednich poszewek.

10. W strojach nie wolno korzystać z trampoliny, po procesji należy niezwłocznie przebrać się w prywatne ubranie.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014 r.