o. Egidiusz Włodarczyk – proboszcz parafii, kaznodzieja, spowiednik, misjonarz miłosierdzia, asystent Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza Dorosłych, odpowiedzialny za przygotowanie dorosłych do bierzmowania

o. Cecylian Szczepanik – wikariusz parafii, kaznodzieja, spowiednik, opiekun Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, chóru GAUDIUM i Żywego Różańca

o. Bogdan Fajdek – kaznodzieja, spowiednik, duszpasterz

o. Arnold Marek – kaznodzieja, spowiednik, duszpasterz

o. Mieczysław Żelazny – kaznodzieja, spowiednik, opiekun Grupy Charytatywnej AUXILIUM i Grupy Adoracyjnej

o. Lambert Miś – katecheta, kaznodzieja, spowiednik, opiekun scholi dziecięcej, Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus i Asysty Procesyjnej, Oazy Dzieci Bożych, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz rocznicy I Komunii

o. Terencjan Krawiec – katecheta, kaznodzieja, spowiednik, opiekun Wspólnoty Rodzin, Liturgicznej Służby Ołtarza, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do bierzmowania

>>Przełożeni klasztoru