o. Egidiusz Włodarczyk – proboszcz parafii, kaznodzieja, spowiednik, misjonarz miłosierdzia, asystent Akcji Katolickiej i Liturgicznej Służby Ołtarza Dorosłych, odpowiedzialny za przygotowanie dorosłych do bierzmowania

 

o. Cecylian Szczepanik – wikariusz parafii, kaznodzieja, spowiednik, opiekun Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, chóru GAUDIUM i Żywego Różańca

 

o. Bogdan Fajdek – kaznodzieja, spowiednik, duszpasterz

 

o. Mieczysław Żelazny – kaznodzieja, spowiednik, opiekun Grupy Charytatywnej AUXILIUM i Grupy Adoracyjnej

 

o. Kolumban Syty– kaznodzieja, spowiednik, opiekun Grupy Biblijnej i asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

 

o. Lambert Miś – katecheta, kaznodzieja, spowiednik, opiekun scholi dziecięcej, Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus i Asysty Procesyjnej, Oazy Dzieci Bożych, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz rocznicy I Komunii

 

o. Terencjan Krawiec – katecheta, kaznodzieja, spowiednik, opiekun Wspólnoty Rodzin, Liturgicznej Służby Ołtarza, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do bierzmowania

 

 

 

>>Proboszczowie od roku 1950