Rocznica I Komunii Świętej w roku katechetycznym 2018/19 odbędzie się:

9 czerwca 2019 r. w nowym kościele o godz. 13.00.

INFORMACJE BIEŻĄCE

         GRAFIK SPOTKAŃ oraz OŚWIADCZENIE NA PIELGRZYMKĘ są do odebrania w zakrystii u opiekuna lub u brata Symplicjusza.

         Jednocześnie prosimy o zadeklarowanie uczestnictwa w przygotowaniach i Mszy Świętej Rocznicowej tych dzieci, które nie uczestniczyły w dotychczasowych spotkaniach.

 

 

     9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 19.00 odbędzie się w kościele pierwsza próba, na której będzie: ustawienie dzieci i rozdanie tekstów na Mszę Świętą w Rocznicę I Komunii Świętej.

 

     26 maja 2019 r po Mszy Świętej dziecięcej, rozpoczynającej się o godz. 11.30, odbędzie się spotkanie dla dzieci i ich rodziców.

 

     Prosimy o zaplanowanie sobie dnia 25 maja 2019 r. (sobota), w którym udamy się na pieszą pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach.

         Bardzo prosimy o odpowiedzialne podejście do naszych wspólnych przygotowań.

 

 

 

 

Sposób spowiadania się

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K.: Na wieki wieków. Amen.

Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam …. lat. Chodzę do klasy …. .

lub dzieci z TBS

Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam …. lat. Chodzę do Szkoły Brytyjskiej.

U spowiedzi ostatni raz byłem(łam) …

tu mówię, kiedy ostatni raz byłem do spowiedzi

Żadnego grzechu nie zataiłem(łam) ani nie zapomniałem(łam)

gdyby było inaczej, mówię np.: zataiłem… lub: zapomniałem powiedzieć, że…

Zadaną pokutę odprawiłem(łam).

gdyby było inaczej, mówię np.: zapomniałem odprawić pokutę.

Obraziłem(łam) Pana Boga następującymi grzechami:

teraz wymieniam wszystkie grzechy jakie pamiętam.

            Po wymienieniu ostatniego grzechu mówię:

Więcej grzechów już nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić;

szczególnie z tego, że …

teraz mówię z czego konkretnie chcę się poprawić.

a ciebie, ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Teraz nadstawiam ucho i uważnie słucham nauki, jaką kapłan mówi

i zapamiętuję pokutę. Jeżeli jej nie zrozumiałem, proszę kapłana o powtórzenie.

Następnie kapłan rozgrzesza mnie, a ja w tym czasie żałuję za grzechy
i bijąc się w piersi, cicho mówię:

„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!” [3x]

albo

„Panie Jezu przebacz mi moje grzechy!” [3x]

Formuła rozgrzeszenia:

K.: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

Gdy słyszę słowa kapłana:

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Żegnam się i odpowiadam:

Amen.

Następnie kapłan może powiedzieć:

K.: „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”.

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K.: „Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.”

Bóg zapłać.