Rocznica I Komunii Świętej w roku katechetycznym 2022/23 odbędzie się:

11 czerwca 2023 r. w nowym kościele o godz. 13.00.

INFORMACJE BIEŻĄCE

       Katechezy przygotowawcze dla dzieci rozpoczną się po wizycie duszpasterskiej. Bliższe informacje zostaną podane w ogłoszeniach duszpasterskich i na naszej stronie internetowej.

 

Sposób spowiadania się

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K.: Na wieki wieków. Amen.

Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam …. lat. Chodzę do klasy …. .

lub dzieci z TBS

Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam …. lat. Chodzę do Szkoły Brytyjskiej.

U spowiedzi ostatni raz byłem(łam) …

tu mówię, kiedy ostatni raz byłem do spowiedzi

Żadnego grzechu nie zataiłem(łam) ani nie zapomniałem(łam)

gdyby było inaczej, mówię np.: zataiłem… lub: zapomniałem powiedzieć, że…

Zadaną pokutę odprawiłem(łam).

gdyby było inaczej, mówię np.: zapomniałem odprawić pokutę.

Obraziłem(łam) Pana Boga następującymi grzechami:

teraz wymieniam wszystkie grzechy jakie pamiętam.

            Po wymienieniu ostatniego grzechu mówię:

Więcej grzechów już nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić;

szczególnie z tego, że …

teraz mówię z czego konkretnie chcę się poprawić.

a ciebie, ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Teraz nadstawiam ucho i uważnie słucham nauki, jaką kapłan mówi

i zapamiętuję pokutę. Jeżeli jej nie zrozumiałem, proszę kapłana o powtórzenie.

Następnie kapłan rozgrzesza mnie, a ja w tym czasie żałuję za grzechy
i bijąc się w piersi, cicho mówię:

„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!” [3x]

albo

„Panie Jezu przebacz mi moje grzechy!” [3x]

Formuła rozgrzeszenia:

K.: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

Gdy słyszę słowa kapłana:

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Żegnam się i odpowiadam:

Amen.

Następnie kapłan może powiedzieć:

K.: „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”.

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K.: „Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.”

Bóg zapłać.