Pierwsza Komunia Święta w roku katechetycznym 2022/23
odbędzie się w niedzielę, 4 czerwca 2023 r. w nowym kościele
o godz. 13.00.

 

INFORMACJE BIEŻĄCE

     W piątek, 7 października 2022 r. we wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej, zapraszamy na próbę na godz. 17:45, po której odbędzie się nabożeństwo różańcowe, a następnie Msza Św. o godz. 18.30, w czasie której dzieci otrzymają poświęcone różańce.

Rytuał poświęcenia:

     Od razu po Komunii Świętej, gdy usłyszymy dzwonienie, dzieci ustawiają się w kościele w dwóch rzędach od najmniejszego. Po prawej stronie stoją dziewczynki, a po lewej chłopcy. Przy dziecku stoi ojciec i matka.

     Bezpośrednio po modlitwie pokomunijnej kapłan poświęca różańce i kropi je wodą święconą. Następnie zwraca się do rodziców: „Rodzice ucałują teraz krzyżyk przy poświęconych różańcach, przeżegnają się nim, a następnie podadzą krzyżyk do ucałowania dzieciom i wręczą im różaniec”. Ministranci roznoszą różańce na tacy i rodzice je biorą. Po obrzędzie następuje błogosławieństwo końcowe i pieśń na wyjście.

     Najbliższe spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii Świętej oraz ich rodziców odbędzie się 9 października 2022 r. po Mszy Świętej dziecięcej, rozpoczynającej się o godz. 11.30.

     Regularne uczestnictwo w tych comiesięcznych spotkaniach jest obowiązkowe. Akceptujemy tylko usprawiedliwione nieobecności.

     W naszej parafii obowiązuje dzieci “Dzienniczek dziecka przygotowującego się do I Komunii Świętej”. Książeczka ta zostanie rozdana na pierwszym spotkaniu.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI

     Przyjęcie I Komunii Świętej poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii. Dzieci przyjmują pierwszą Komunię Świętą w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody Proboszcza.

     Pierwsza Komunia w naszej parafii odbywa się w niedzielę przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. „Boże Ciało”), natomiast Rocznica I Komunii w niedzielę po „Bożym Ciele”.

     Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej z ramienia o. Proboszcza jest w parafii św. Bonifacego o. Leoncjusz Karpeta OFM.

 

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej:

  • akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej parafii;
  • pozwolenie od proboszcza zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko jest z innej parafii.

Uwaga: dokumenty należy dostarczyć do końca października.