Pierwsza Komunia Święta w roku katechetycznym 2020/21
odbędzie się 29 maja 2021 r. w nowym kościele
o godz. 9.45, 11.30, 13.15.

 

Godz. 9.45 —– 11.30 —– 13.15
1 Barbara C. Hanna Franciszek
2 Wiktoria Amelia J-Z Magdalena
3 Maja D. Maja K. Amelia C.
4 Karina Zuzanna Szymon
5 Weronika Kamil Aleksander
6 Patrycja Filip Jeremi
7 Antoni Pr. Barbara S. Robert
8 Nadia Marta Jadwiga
9 Albert Daniel Antoni Pa.
10 Maja W. Antoni Sz.
próba 20 maj 17 maj 14 maj

 

INFORMACJE BIEŻĄCE

     Do 11 kwietnia włącznie prosimy o dostarczenie “Dzienniczka dziecka przygotowującego się do I Komunii Świętej” oraz opinii katechety/katechetki i wykaz aktualnie zdanych modlitw (ksero bądź pocztą zdjęcie lub pdf). Dokumenty te można złożyć w kancelarii lub zakrystii. Otrzymane pocztą opinie lub/i wykaz modlitw potwierdzane są informacją zwrotną.

 

     Od 12 kwietnia można przychodzić w tygodniu (od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 lub 19.00) do zaliczania formuły spowiedzi (do końca kwietnia wszystkie dzieci powinny być już po pierwszym podejściu). Na spotkanie umawiamy się drogą elektroniczną. Spotykamy się przy salce FZŚ, czyli tam gdzie jest spowiedź. Dzieci przychodzą z tekstem formuły spowiedzi.

 

     Cykl katechez eucharystycznych dla dzieci i rodziców – w środy o godz. 19.00 w dniach: 21.IV, 28.IV, 5.V i 12.V (dodatkowy termin 19.V).

     Próby dla poszczególnych grup komunijnych o godz. 19.00: godz. 9.45 – 20.V, godz. 11.30 – 17.V, godz. 13.15 – 14.V.

 

WYKAZ SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW

25 IV – dla rodziców i dzieci;

9 V – dla rodziców i dzieci.

     Oto pełne dane firmy – naprzeciw klasztoru wejście od strony ul. Gołkowskiej:

ELENA – Usługi Krawieckie

ul. Powsińska 106, budynek 2, piętro 1

czynne: pn-pt. 10-18

Sikora Olena, tel. 504-963-987

Sikora Bogdan, tel. 737-693-170

Sposób spowiadania się

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K.: Na wieki wieków. Amen.

 

Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam …. lat. Chodzę do klasy …. .

lub dzieci z TBS

Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam …. lat. Chodzę do Szkoły Brytyjskiej.

Do spowiedzi przystępuję pierwszy raz.

 

Formuły w nawiasach uczymy się dopiero przy następnych spowiedziach:

( U spowiedzi ostatni raz byłem(łam) …

tu mówię, kiedy ostatni raz byłem do spowiedzi

Żadnego grzechu nie zataiłem(łam) ani nie zapomniałem(łam)

gdyby było inaczej, mówię np.: zataiłem… lub: zapomniałem powiedzieć, że…

Zadaną pokutę odprawiłem(łam).

gdyby było inaczej, mówię np.: zapomniałem odprawić pokutę. )

 

Obraziłem(łam) Pana Boga następującymi grzechami:

teraz wymieniam wszystkie grzechy jakie pamiętam.

            Po wymienieniu ostatniego grzechu mówię:

Więcej grzechów już nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić;

szczególnie z tego, że …

teraz mówię z czego konkretnie chcę się poprawić.

a ciebie, ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Teraz nadstawiam ucho i uważnie słucham nauki, jaką kapłan mówi

i zapamiętuję pokutę. Jeżeli jej nie zrozumiałem, proszę kapłana o powtórzenie.

 

Następnie kapłan rozgrzesza mnie, a ja w tym czasie żałuję za grzechy
i bijąc się w piersi, cicho mówię:

„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!” [3x]

albo

„Panie Jezu przebacz mi moje grzechy!” [3x]

Formuła rozgrzeszenia:

K.: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

Gdy słyszę słowa kapłana:

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Żegnam się i odpowiadam:

Amen.

 

Następnie kapłan może powiedzieć:

K.: „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”.

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K.: „Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.”

Bóg zapłać.

 Uwaga: wszelkie pamiątki komunijne (jak różańce, medaliki, świece, modlitewniki, obrazki pamiątkowe, zdjęcia + płytka, płytka DVD) będą zakupione zbiorowo dla wszystkich dzieci.

 

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej:

  • akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej parafii;
  • pozwolenie od proboszcza zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko jest z innej parafii.

Uwaga: dokumenty należy dostarczyć do końca października lub w przypadkach losowych poinformować o takiej niemożliwości opiekuna.