Pierwsza Komunia Święta w roku katechetycznym 2019/20
odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w nowym kościele
o godz. 13.00.

INFORMACJE BIEŻĄCE

     W związku ze stanem pandemii odwołane zostają wszelkie spotkania, przygotowujące do Pierwszej Komunii Świętej. Dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii zostaną podjęte decyzje w tej sprawie.

 

WYKAZ SPOTKAŃ I NABOŻEŃSTW

5 IV – dla rodziców i dzieci;

10 V – dla rodziców i dzieci;

 

Przypominamy:

     Regularne uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach jest obowiązkowe. Akceptujemy tylko usprawiedliwione nieobecności.

     W naszej parafii obowiązuje dzieci “Dzienniczek dziecka przygotowującego się do I Komunii Świętej”.

     Najbliższe święto nakazane wypada 11 czerwca (Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa).

Uwaga: wszelkie pamiątki komunijne (jak różańce, medaliki, świece, modlitewniki, obrazki pamiątkowe, zdjęcia + płytka, płytka DVD) będą zakupione zbiorowo dla wszystkich dzieci.

 

 

Sposób spowiadania się

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

K.: Na wieki wieków. Amen.

 

Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam …. lat. Chodzę do klasy …. .

lub dzieci z TBS

Jestem chłopcem (dziewczynką). Mam …. lat. Chodzę do Szkoły Brytyjskiej.

Do spowiedzi przystępuję pierwszy raz.

 

Formuły w nawiasach uczymy się dopiero przy następnych spowiedziach:

( U spowiedzi ostatni raz byłem(łam) …

tu mówię, kiedy ostatni raz byłem do spowiedzi

Żadnego grzechu nie zataiłem(łam) ani nie zapomniałem(łam)

gdyby było inaczej, mówię np.: zataiłem… lub: zapomniałem powiedzieć, że…

Zadaną pokutę odprawiłem(łam).

gdyby było inaczej, mówię np.: zapomniałem odprawić pokutę. )

 

Obraziłem(łam) Pana Boga następującymi grzechami:

teraz wymieniam wszystkie grzechy jakie pamiętam.

            Po wymienieniu ostatniego grzechu mówię:

Więcej grzechów już nie pamiętam,

za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić;

szczególnie z tego, że …

teraz mówię z czego konkretnie chcę się poprawić.

a ciebie, ojcze, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Teraz nadstawiam ucho i uważnie słucham nauki, jaką kapłan mówi

i zapamiętuję pokutę. Jeżeli jej nie zrozumiałem, proszę kapłana o powtórzenie.

 

Następnie kapłan rozgrzesza mnie, a ja w tym czasie żałuję za grzechy
i bijąc się w piersi, cicho mówię:

„Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!” [3x]

albo

„Panie Jezu przebacz mi moje grzechy!” [3x]

Formuła rozgrzeszenia:

K.: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

Gdy słyszę słowa kapłana:

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Żegnam się i odpowiadam:

Amen.

 

Następnie kapłan może powiedzieć:

K.: „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”.

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

K.: „Pan odpuścił Tobie grzechy. Idź w pokoju.”

Bóg zapłać.

 

 

Informacje dotyczące pielgrzymki
dziękczynnej do Niepokalanowa
dnia 20 czerwca 2020 r. (sobota)

 

……………………………………………………………..

nazwisko i imię dziecka

 

*UWAGA!!

NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

 

Dziecko       pojedzie       nie pojedzie

 

Łącznie z dzieckiem pojedzie
(wpisać ilość osób) ……………. .

 

Pojedziemy:   transport prywatny

                         autobus

 

Posiłek:     wspólny w restauracji

                   we własnym zakresie.

 

Wymagane dokumenty do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej:

  • akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej parafii;
  • pozwolenie od proboszcza zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli dziecko jest z innej parafii.

Uwaga: dokumenty należy dostarczyć do końca października lub w przypadkach losowych poinformować o takiej niemożliwości opiekuna.