Schola dziecięca

Schola dziecięca – pod opieką o. Lamberta i o. Leoncjusza – spotyka się w każdą niedzielę o godz. 10.45 w auli (wejść bocznymi drzwiami po prawej stronie kościoła i od razu skręcić na prawo – prosto przez drzwi).

Dziewczynki ze scholi, ubrane w niebieskie lub białe pelerynki, w czasie Mszy Świętej dziecięcej o godz. 11.30 czytają czytanie, śpiewają psalm i pieśni z pokazywaniem, aby łatwiej było innym dzieciom czynniej w niej uczestniczyć.

Pytania i informacje o scholi prosimy przesyłać na mail: asysta.bernardyni@wp.pl z dopiskiem w temacie: “schola”.

     Jeśli zatem lubisz śpiewać, to czekamy na Ciebie.

INFORMACJE BIEŻĄCE:

     Zapraszamy!!!

 

 

 

 

 

 

  DZIECIĘCA  ASYSTA  PROCESYJNA

Dziecięca Asysta Procesyjna to grupa dziewczynek i chłopców w wieku już od 4 lat wzwyż, która kontynuuje dawną tradycję “Bielanek” (ostatnią ich opiekunką była śp. Władysława Papis). Obecnie wspólnotą opiekuje się o. Lambert.

Spotykamy się w auli w każdą 1 niedzielę miesiąca (oprócz wakacji) po Mszy Świętej wieczornej i procesji. W ciągu roku szkolnego mamy wyjazdy integracyjne w formie pikników rodzinnych oraz pielgrzymki do sanktuariów, a także “wigilie” rodzinne.

Dzieci oraz młodzież uczestniczą w strojach regionalnych, habitach czy też białych sukienkach w procesjach w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz podczas Oktawy Niepokalanego Poczęcia NMP, Procesji Rezurekcyjnej, Uroczystości i Oktawy “Bożego Ciała” oraz Uroczystości Odpustowych ku czci św. Bonifacego i św. Jana z Dukli, a także przy okolicznościowych uroczystościach.

W czasie procesji niosą poduszki, sztandarki oraz szarfy, a na uroczystych procesjach dziewczynki sypią kwiatki, a chłopcy dzwonią dzwoneczkami.

Jeśli chcesz służyć Panu Jezusowi w taki “egzotyczny” sposób, to czekamy na Ciebie. Można się zgłaszać, przesyłając informację na mail: asysta.bernardyni@wp.pl .

INFORMACJE BIEŻĄCE:

     W I niedzielę listopada (6 listopada 2022 r.) zapraszamy na procesję eucharystyczną po Mszy Świętej wieczornej. Bardzo prosimy, aby dzieci przyszły do zakrystii nowego kościoła o godz. 17.30 (dla tych, które będą na Mszy Świętej o godz. 18.00) lub o godz. 18.00 (dla tych, które już były na Mszy Świętej). Po procesji zapraszamy dzieci wraz z ich rodzicami na spotkanie.

     Bardzo prosimy o wcześniejsze (mailowe) zadeklarowanie: TAK przy obecności lub NIE przy nieobecności w celu wcześniejszego przygotowania strojów oraz spotkania.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STROJÓW

1. Opiekunowie dzieci są odpowiedzialni za wypożyczony strój dla dziecka
i zobowiązują się do oddania w nienaruszonym stanie.

2. Warunkiem wypożyczenia stroju jest złożenie podpisu opiekuna dziecka
na liście w odpowiedniej rubryce przy imieniu i nazwisku dziecka.

3. Opiekun zobowiązany jest podać (jednorazowo): adres e-mail oraz nr telefonu.

4. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym
w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.

5. Wypożyczenie trwa w ściśle określonym terminie podanym w dniu wypożyczania.

6. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie – ze stroju będzie można korzystać jedynie na terenie Kościoła.

7. W przypadku uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest naprawić
i przywrócić go do stanu z przed wypożyczenia.

8. Opiekun jest zobowiązany odwiesić skompletowany strój.

9. Dzieci noszące poduszki są zobowiązane do zwinięcia szarf po procesji
i spakowania do odpowiednich poszewek.

10. W strojach nie wolno korzystać z trampoliny, po procesji należy niezwłocznie przebrać się w prywatne ubranie.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2014 r.

 

 

 

 

 

 FRANCISZKAŃSKA OAZA DZIECI BOŻYCH

obejmuje dzieci po I Komunii Świętej i działa przy FRANCISZKAŃSKIEJ OAZIE MŁODZIEŻOWEJ.

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 16.30 w salce oazowej.

Opiekę nad OAZĄ sprawuje o. Cecylian.

INFORMACJE BIEŻĄCE: