27 lutego 2021
Ogłoszenia duszpasterskie – 2 niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021
 • Przeżywany dziś niedzielę Ad gentes. Jest ona dniem solidarności z misjonarzami. Wspieramy tych, którzy na wszystkich kontynentach są świadkami wiary i miłości Bożej. Modlimy się także za siebie samych, abyśmy umocnieni darami Ducha Świętego, wiernie wypełniali nasze powołanie uczniów – misjonarzy.
 • Jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, przed kościołem kwestują członkowie grupy charytatywnej Auxilium. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących członków naszej parafii.
 • Jutro o godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. w intencji Liturgicznej Służby Ołtarza Dorosłych i ich Rodzin.
 • 2 marca przypada 14 rocznica nominacji ks. kard. Kazimierza Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie, natomiast 4 marca dzień Jego imienin. Pamiętajmy o Księdzu Kardynale w naszych indywidualnych i wspólnych modlitwach.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek po Mszy wieczornej grupa adoracyjna zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołanych i o nowe powołania do służby Bożej. W piątek spowiadać będziemy rano, podczas Mszy świętych, po południu od godz. 17.30. Przed południem z posługą sakramentalną odwiedzimy parafian obłożnie chorych. 
 • Przypominamy o sprawowanych w naszym kościele nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym sprawowane są w niedziele o godz. 17.00. Droga krzyżowa odprawiana jest w piątki: dla dorosłych o godz. 7.00 i 19.00, z udziałem dzieci o godz. 18.00. Po niej najmłodsi otrzymują okazjonalne naklejki. Dzieci, które pragną zaangażować się podczas nabożeństwa proszone są, by zgłaszać się przy zakrystii 10 minut przed jego rozpoczęciem.
 • Osobom przyjmującym Komunię św. na dłoń przypominamy, w jaki sposób należy to uczynić. Lewą dłoń kładziemy na prawej, czyniąc tzw. tron. Następnie prawą dłonią bierzemy Komunię i spożywamy w obecności kapłana, przed odejściem od ołtarza. Wierząc, że Chrystus jest obecny nawet w najmniejszej cząstce Chleba eucharystycznego dokładamy starań, aby spożyć także drobne cząstki Komunii, które mogą pozostać na dłoni.
 • W minionym tygodniu odeszli do Pana śp.: Zbigniew Kulik, l. 90 z ul. Spalskiej; Elżbieta Ratowska, l. 69 z ul. Piekałkiewicza; Józef Adamski, l. 65 z ul. Powsińskiej; Marianna Lewandowska, l. 84 z ul. Powsińskiej i Mirosław Żukowski, l. 72 z ul. Urle. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

20 lutego 2021
Ogłoszenia duszpasterskie – 1 niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021
 • Serdecznie zapraszamy na sprawowane w naszym kościele nabożeństwa wielkopostne. Stanowią one wypróbowaną przez wieki pomoc w medytacji tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym sprawowane będą po raz pierwszy dziś o godz. 17.00. Droga Krzyżowa odprawiana będzie w piątki: dla dorosłych – po pierwszej Mszy św., a więc ok. godz. 7.00 i po Mszy wieczornej, a więc ok. godz. 19.00. Tę wieczorną Drogę Krzyżową prowadzić będą przedstawiciele grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Droga krzyżowa, ze szczególnym udziałem dzieci, odprawiana będzie w piątki o godz. 18.00. Po niej najmłodsi otrzymywać będą okazjonalne naklejki. Dzieci, które pragną zaangażować się podczas nabożeństwa proszone są, by gromadzić się przy zakrystii 10 minut przed rozpoczęciem.
 • Jutro będziemy przyzywać wstawiennictwa św. Rity z Cascii. Wszystkich czcicieli Świętej zapraszamy na Mszę o godz. 18.30. Po niej zostanie odprawione specjalne nabożeństwo połączone z poświęceniem róż. Kartki z prośbami i podziękowaniami do św. Rity można składać przy jej figurze w kaplicy adoracji, w zakrystii oraz przesyłać pocztą elektroniczną.
 • W ostatni piątek lutego o godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. za zmarłych, których pożegnaliśmy w kończącym się miesiącu. Rodziny zmarłych, których pogrzeb odbył się w naszej parafii, otrzymają pamiątkowe krzyżyki.
 • W czasie pandemii częściej niż zwykle przyzywamy wystawiennictwa bł. Władysława z Gielniowa, bernardyńskiego zakonnika, patrona Warszawy, którego wstawiennictwo wielokrotnie ratowało mieszkańców stolicy przed zarazą. W naszej zakrystii mamy do dyspozycji ok. 20 egzemplarzy książki o bł. Władysławie. Każdy nabywca otrzyma w prezencie obrazek z fragmentem materiału potartym o relikwie Błogosławionego i modlitwą. Koszt książki wynosi 20 zł.
 • W ostatnim czasie odeszli do Pana: z ul. Urle – Waldemar Kanabus, l. 72 i Zbigniew Kulik, l. 90; z ul. Bernardyńskiej – Zofia Wąsik, l. 83. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

13 lutego 2021
Ogłoszenia duszpasterskie – 6 niedziela zwykła – 14.02.2021
 • W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa, która rozpoczyna w Kościele liturgiczny okres Wielkiego Postu. Msze w Popielec sprawowane będą o godz. 6.30, 8.00, 17.00, 18.30 i 20.00 (wszystkie w nowym kościele). Po Mszy o godz. 18.30 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Środa Popielcowa jest jednym z dwóch dni w roku, w których obowiązuje post ścisły, to znaczy jakościowy (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych) i ilościowy (tylko jeden posiłek do syta). Do postu ścisłego zobowiązani są wierni od 18 do 60 roku życia.
 • Razem z postem rozpoczynają się nabożeństwa pasyjne, które mają nam pomóc w medytacji tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym sprawowane będą w niedziele o godz. 17.00. Droga Krzyżowa odprawiana będzie w piątki: dla dorosłych po pierwszej Mszy św., a więc ok. godz. 7.00 i po Mszy wieczornej, a więc ok. godz. 19.00. Tę wieczorną Drogę Krzyżową prowadzić będą przedstawiciele grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Droga Krzyżowa, ze szczególnym udziałem dzieci, odprawiana będzie w piątki o godz. 18.00. Po niej najmłodsi otrzymywać będą pamiątkowe obrazki przeznaczone do przyklejania na planszy, którą otrzymają podczas pierwszego nabożeństwa. Dzieci, które pragną zaangażować się w prowadzenie Drogi Krzyżowej proszone są, by zgłaszać się do zakrystii 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa. Szczegółowe informacje o. Lambert zamieszcza na gazetce dziecięcej i na naszej stronie internetowej w zakładce „parafia, duszpasterstwo dzieci”.
 • Wielki Post jest czasem, w którym uświadamiamy sobie na nowo wartość modlitwy, postu i jałmużny. Możliwość praktykowania jałmużny będziemy mieli podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej. Tradycyjnie przy V stacji, członkowie grupy charytatywnej Auxilium będą zbierać datki potrzebne do przygotowania paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących członków naszej parafii.
 • W następną niedzielę o godz. 8.30 sprawowana będzie Msza w intencji Członków Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” i Sympatyków. Po niej odbędzie się  spotkanie formacyjne. Po południu spotkają się członkowie Żywego Różańca: o godz. 15.45 wymiana tajemnic różańcowych, o 16.00 Msza św., a po niej wspólna modlitwa różańcowa.
 • Klerycy naszego bernardyńskiego seminarium drugi semestr szóstego, ostatniego roku studiów poświęcają na odbycie praktyk duszpasterskich. W tym celu do naszej wspólnoty został skierowany br. diakon Tomasz Kaczmarczyk. Witamy go serdecznie i życzymy, aby pobyt w naszym klasztorze i obowiązki, które podejmie pomogły mu jak najlepiej przygotować się do przyjęcia święceń kapłańskich.
 • W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp.: Stanisław Peła, l. 74 z ul. Korczyńskiej; Józef Auguściak, l. 79 z ul. Jaszowieckiej i Barbara Woś-Domagała, l. 80 z ul. Bernardyńskiej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

6 lutego 2021
Ogłoszenia duszpasterskie – 5 niedziela zwykła – 7.02.2021
 • Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po Mszy św. wieczornej odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna po krużganku nowego kościoła.
 • W czwartek zakończyliśmy spotkania kolędowe w naszej świątyni. Każdego dnia od poniedziałku do soboty gromadziły się wokół ołtarza delegacje poszczególnych części parafii. W intencji mieszkańców poszczególnych ulic sprawowana była Msza św. Dziękujemy tym, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wzięli udział w tych spotkaniach. Wyrażamy wdzięczność także tym, którzy nie mogąc być tutaj osobiście łączyli się z nami duchowo. Dziękujemy za ofiary, które wielu z Was złożyło przy tej okazji. Zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone na prace remontowe i porządkowe przy naszych świątyniach.
 • Po utrudnieniach związanych z ekspozycją ruchomej szopki, od piątku 5 lutego wróciliśmy do całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej. Przypominamy, że w dni powszednie adoracja rozpoczyna się po Mszy o godz. 8.00 i trwa do Mszy wieczornej. W niedziele adoracja rozpoczyna się po Mszy o godz. 13.00.
 •  W czwartek przeżywać będziemy XXIX Światowy Dzień Chorego. Naszą modlitwą chcemy wesprzeć wszystkich dotkniętych krzyżem cierpienia, zwłaszcza chorych członków naszych rodzin i naszej parafii. Podczas Mszy o godz. 8.00 i 18.30 udzielony zostanie sakrament namaszczenia. Prosimy o udzielenie pomocy w dotarciu do kościoła chorym z naszych domów i sąsiedztwa.
 • W ostatnim czasie odeszli do Pana śp.: Irena Gałecka, l. 88 z ul. Urle; Maria Wojciechowska, l. 86 z ul. Urle; Marian Plaskota, l. 90 z ul. Bernardyńskiej; Józef Ostrowski, l. 80 z ul. Limanowskiego; Anna Milc, l. 81 z ul. Bernardyńskiej i Ryszard Jurkiewicz, l. 81 z ul. Pyjasa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

30 stycznia 2021
Ogłoszenia duszpasterskie – 4 niedziela zwykła – 31.01.2021
 • Nasz chór parafialny Cantores Sancti Bonifacii i Grupa biblijna zapraszają dzisiaj na wspólną adorację „«Słowo wśród nas zamieszkało». Rozważanie słowa Bożego ze św. Janem Pawłem II”. Początek po Mszy św. wieczornej, a więc ok. godz. 19.15.
 • Jutro o godz. 18.30 sprawowana będzie Msza św. w intencji członków Liturgicznej Służby Ołtarza Dorosłych i ich rodzin. Po Mszy odbędzie się spotkanie formacyjne.
 • We wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, zwane powszechnie świętem Matki Bożej Gromnicznej. Porządek Mszy jak w dzień powszedni. Dodatkowa Msza sprawowana będzie o godz. 20.00. Na godz. 18.30 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Otrzymają one poświęcone świece. O 20.45 rozpocznie się nabożeństwo Apelu Maryjnego. W święto Ofiarowania Pańskiego swoją uwagę kierujemy na osoby konsekrowane: zakonników i zakonnice, którzy zobowiązali się kroczyć za Chrystusem drogą posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. W imieniu wszystkich osób zakonnych prosimy Was o modlitwę, byśmy sprostali wyzwaniom, które stawia przed nami Chrystus i świat, w którym żyjemy.
 • W środę będziemy wspominać św. Błażeja, biskupa i męczennika. Tego dnia święci się jabłka i skrzyżowane świece, zwane „błażejkami”, którymi błogosławi się wiernych, modląc się o uwolnienie od chorób gardła. W piątek przypada wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Zgodnie z tradycją tego dnia dokonamy błogosławieństwa chleba, wody i soli.
 • Co roku miliony Polaków odprowadzają podatek od swoich dochodów. Istnieje możliwość, aby 1% podatku przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jest to wygodna i bezpieczna forma pomocy potrzebującym. Przy naszym klasztorze w Piotrkowie Trybunalskim działa Oratorium św. Antoniego stanowiące spokojną przystań dla dzieci z rodzin przeżywających rozmaite trudności, w której mogą one spożyć posiłek, wspólnie uczyć się i odpoczywać. Wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć Oratorium jednym procentem, zachęcamy do zerwanie z drzwi kościoła karteczki z potrzebnymi informacjami.
 • W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiadać będziemy rano, podczas Mszy świętych, po południu – od godz. 17.30. Przed południem z posługą sakramentalną odwiedzimy parafian obłożnie chorych.
 • Przed nami ostatni tydzień spotkań kolędowych, na które zapraszamy mieszkańców poszczególnych części parafii i sprawujemy w ich intencji Mszę św. Każda rodzina otrzymuje wodę święconą i obrazek z modlitwą, aby wspólnie pomodlić się w domu i pokropić domowników. Spotkania odbywają się o godz. 18.30. Oto porządek Mszy na najbliższy tydzień:

Poniedziałek: ul. Bernardyńska 16A, 16B, 16C; ul. Limanowskiego 8B.

Wtorek: ul. Powsińska 56A, 58A, 60, 62, 66, 67, 68, 68A, 104; ul. Limanowskiego 7A, 8, 8A, 9, 10.

Środa: ul. Limanowskiego 11, 28, 28A, 28B, 28C, 30, 30A, 30B; ul. Powsińska 70, 72C, 74, 74A.

Czwartek: ul. Powsińska 72, 72A, 72B, 73, 74B, 74C, 74D, 74E, 75.