6 lutego 2014
Nasza Kasia

Śp. Katarzyna Piskorska urodziła się w 1937fot. o. Kajetan Kowalski roku w rodzinie zasłużonej dla Polski i całe swoje życie podporządkowała pielęgnowaniu tradycji patriotycznych. Osierocona przez ojca – Tomasza Piskorskiego – podporucznika kawalerii i naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego zgładzonego w 1940 roku w Charkowie – nosiła w sobie nigdy nie zagojoną ranę po tej skrywanej latami zbrodni. (...)


W filmie Krzysztofa Zanussiego “Z dalekiego kraju” są kadry poświęcone zmaganiu się metropolity krakowskiego – kard. Karola Wojtyły oraz wiernych z władzą komunistyczną o budowę kościoła w powstającym pod Krakowem mieście – Nowej Hucie. To nowe miasto, według ówczesnej władzy, miało być wzorem ateizmu, kuźnią przyszłego społeczeństwa socjalistycznego bez Boga, bez Kościoła. (...)


Coraz więcej turystów przybywa na warszawski Czerniaków, by choć przez chwilę podziwiać jeden z piękniejszych kościołów barokowych stolicy. Zwiedzanie tej świątyni wpisuje się po prostu w program wycieczek po Warszawie. Jak wielki mają skarb – wiedzą również mieszkańcy parafii św. Bonifacego, którzy wciąż chętnie modlą się w starym kościele. Bo właśnie z nim związali znaczną część swego życia. (...)


Przełożony klasztoru franciszkańskiego nosi tytuł “gwardian” (wł. guardiano – stróż; ten, który dogląda, opiekuje się). Poniżej zamieszczamy listę gwardianów klasztoru czerniakowskiego niemal od samego poczatku jego istnienia. Uświadomienie sobie, jak wielu zakonników posługiwało na przełomie wieków w tym miejscu, pomaga zroumieć jak wiele wydarzyło się tutaj od samego początku, ilu ludzi modlilo się w tym miejscu, ile razy sprawowano tu Najświętsza Ofiarę, ile razy udzielono rozgrzeszenia, ile wygłoszono kazań. Przez ponad trzy wieki Bogu i ludziom służyły tu setki zakonników. (...)


Choć kościół czerniakowski został ufundowany pod koniec XVII w. i od samego początku prowadzono w nim duszpasterstwo, nie był on kościołem parafialnym.Dopiero w 1916 r. – podczas gdy bernardyni, jego prawowici opiekunowie przebywali na wygnaniu – erygowano przy nim samodzielną parafię.W 1945 r., gdy bernardyni powrócili do Czerniakowa, kościół pozbawiono rangi parafialnego. Odtąd centrum parafialne mieściło się przy kościele księży zmartwychwstańców przy ul. Chełmskiej. Dopiero w 1950 r. kościół czerniakowski stał się ponownie sercem parafii pw. św. Bonifacego z Tarsu. (...)