(…) Pankracy, Serwacy i Bonifacy to owi święci, których wszyscy, zwłaszcza rolnicy, oczekują z niepokojem. Jak się zachowają i co wywróżą – ciepło, chłód, urodzaj, czy głód? Martwi się na ten temat albo raduje wieś. Przeciętny warszawianin dba raczej z całą lekkomyślnością o piękną pogodę. “Cóż mu, że susza! Wnet na Czerniaków na odpust wyrusza”, przypominając sobie wiersz z poematu Kazimierza Brodzińskiego: “Weselna była pora majowa, na odpust szedłem do Czerniakowa”. (...)


Na mapie świętych miejsc Warszawy znajduje się niegdyś dobrze znane jej mieszkańcom, dziś nieco zapomniane, sanktuarium św. Bonifacego z Tarsu – męczennika z IV wieku. Należy on do mniej znanych świętych Kościoła. Cieszy się jednak kultem oddawanym mu przez chrześcijan Zachodu, jak i Wschodu. Przy ulicy Czerniakowskiej, jednej z ruchliwszych arterii Warszawy, znajduje się niewielki kościół, nad którym pieczę sprawują ojcowie bernardyni – duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu. Świątynia, choć niewielka i niepozorna z zewnątrz, kryje w sobie prawdziwe skarby. Podziw wchodzących w jej progi budzi barokowy wystrój. (...)


6 lutego 2014
Fraska Madonna

W kościele św. Bonifacego na warszawskim Czerniakowie znajduje się XVII-wieczny obraz Matki Bożej Fraskiej. Pochodzi z Fragi koło Rohatyna w dawnym województwie stanisławowskim. Jego dzieje związane są z zakonem Bernardynów.
Warszawski kościół św. Bonifacego znajduje się przy klasztorze Ojców Bernardynów. Wizerunek umieszczony za głównym ołtarzem świątyni, najbardziej widoczny jest od strony klasztornego korytarza. – Nie wiadomo dokładnie jak trafił do Warszawy – mówi o. Sławomir Zaporowski, proboszcz parafii św. Bonifacego. (...)


Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Marianie,
Przewielebny Ojcze Prowincjale obecny z całym Zarządem Prowincji, Czcigodni i Drodzy Współbracia w świętym naszym Ojcu Franciszku i w Chrystusowym kapłaństwie, (...)


Nietypowa jest parafia na Czerniakowie, prowadzona przez Ojców Bernardynów. Ma bowiem dwa czynne kościoły: obok barokowego, który jest jednym z najpiękniejszych zabytków stolicy, funkcjonuje już nowy. To w nim koncentruje się teraz życie parafii, choć dla “sentymentalistów” są jeszcze Msze św. w starym kościele. (...)