15 sierpnia 2016
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

1. Kantyk Maryi, który słyszeliśmy dziś w Ewangelii, jest uwielbieniem Pana Boga za dzieła dokonane w Jej życiu. Włączmy się w ten hymn i dziękujmy Panu Bogu, że wyniósł do chwały nieba swoją Matkę z duszą i ciałem, wskazując nam jednocześnie cel, do którego wszyscy zmierzamy. Niech pragnienie nieba i wiecznego zjednoczenia z Panem nigdy w nas nie gaśnie.

 

 

 

 

2. Dzisiejsza uroczystość nosi w polskiej tradycji piękną nazwę – święto Matki Bożej Zielnej. Na zakończenie dzisiejszych Mszy Świętych błogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa
i kwiaty. Dziękujemy dobremu Bogu za bogactwo deszczu i słońca, za podjęty trud przez polskiego ogrodnika i rolnika, za tegoroczne plony. Módlmy się także, by te owoce były sprawiedliwie dzielone, aby nikomu nie brakowało codziennego chleba, a ciężka praca w polu była godziwie wynagradzana.

 

 

 

3. W dzisiejszą uroczystość wspominamy 96. rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku zwanej „Cudem nad Wisłą” i przeżywamy święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy zarówno o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata, jak i o całej naszej umiłowanej Ojczyźnie.

 

 

 

4. W dzisiejszą uroczystość zapraszamy na Apel Maryjny o godz. 20:45

 

 

 

 

5. Powróćmy do naszych domów ze słowami hymnu uwielbienia Maryi. Zanieśmy radość
z uczestnictwa we Mszy Świętej do naszych rodzin i sąsiadów, radość, że spotkaliśmy się z żywym i prawdziwym Bogiem, który pragnie nas nieustannie obdarzać swoimi darami
i błogosławieństwem.