19 lutego 2017
VII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie

 

 

 

  1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

 

 

 

 

  1. Dzisiaj o godz. 15.45 zmiana Tajemnic Różańcowych, o godz. 16.00 Msza Św. dla Wspólnoty Żywego Różańca, cząstka Różańca i pobłogosławienie Tajemnic.

 

 

 

 

  1. W najbliższą środę, 22 lutego  w czasie Mszy Świętej o godz. 18.30 przyzywać będziemy wstawiennictwa Świętej Rity, patronki spraw trudnych, problemów małżeńskich i osób poniżanych. Po Eucharystii, przy relikwiach Świętej odprawimy okolicznościowe nabożeństwo, pobłogosławimy i poświęcimy przyniesione róże, które zabierzemy do swych mieszkań i ucałujemy relikwie Świętej.

 

 

 

 

  1. W środę, 22 lutego, przypada Święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Św. Piotra Apostoła na Stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem Pierwszego Biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła Powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością wspieraliśmy Św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie więc  wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.

 

 

 

 

 

  1.  W czwartek, 23 lutego wspominamy św. Polikarpa, biskupa i męczennika. To uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona Ojców Apostolskich, czy pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa. Po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.

 

 

 

 

  1. Za tydzień po każdej Mszy Świętej Członkowie Parafialnego Zespołu Charytatywnego zbiorą do puszek ofiary dla najbardziej potrzebujących w naszej parafii. W imieniu zbierających i obdarowywanych, Wszystkim Ofiarodawcom już dzisiaj składamy serdeczne „Bóg zapłać”.