28 maja 2017
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ogłoszenia Duszpasterskie

 

 

 

  1. Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów:      „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii; odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

 

 

 

 

  1. Dzisiaj przypada 36 rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego rychłą beatyfikację.

 

 

 

 

  1. Przed nami ostatnie dni maja.  Przypominamy, że miesiącu maju, pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną odprawiane są nabożeństwa majowe, podczas których śpiewana jest Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny i czytane rozważania o objawieniach w Fatimie.

 

 

 

 

  1. Najbliższy wtorek, 30 maja to ósmy tydzień Nowenny przed czerwcową uroczystością św. Antoniego z Padwy, patrona naszego zabytkowego kościoła. Na Mszach Świętych o godz. 8.00 i 18.30 głoszone będzie Słowo Boże, po Eucharystii nabożeństwo Nowenny i ucałowanie relikwii Świętego.

 

 

 

 

  1. W środę, 31 maja, będziemy przeżywać Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest Świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie Go innym, swojej krewnej – Elżbiecie, podczas Nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na cale stworzenie. My przez chrzest również jesteśmy zobowiązani do niesienia światu Dobrej Nowiny o zbawieniu. Niech to Święto pobudzi nas do większej gorliwości apostolskiej.

 

 

 

 

  1. W tym tygodniu, w najbliższy czwartek – rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszej nowej świątyni codziennie pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną będziemy sprawowali nabożeństwa czerwcowe, podczas których   śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie tez celebrowana w naszych mieszkaniach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie Boże Miłosierdzie.

 

 

 

 

  1. W czwartek, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień dziecka, na Mszę Św. o godz. 18.30 zapraszamy dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w tych trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kochał dzieci, zatem pozwólmy wszystkim dzieciom przychodzić do Niego po błogosławieństwo.

 

 

 

 

  1. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. —  W pierwszy czwartek, podczas Mszy Świętej o godz. 18.30 będziemy się modlić w intencji powołanych i o nowe powołania kapłańskie zakonne i misyjne. – W pierwszy piątek, przed południem z posługą sakramentalną odwiedzimy naszych parafian obłożnie chorych; o godz. 15.00 w nowej świątyni – dla Czcicieli Bożego Miłosierdzia – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa; od godz. 17.00 zapraszamy do Spowiedzi Świętej.  – W pierwszą sobotę o godz. 8.00 Msza Św. i Adoracja podczas, których Niepokalanemu Sercu Maryi polecimy nasze rodziny i naszą Ojczyznę.

 

 

 

 

  1. Dzisiaj, przed świątynią po każdej Mszy Świętej, Członkowie Parafialnego Zespołu Charytatywnego zbierają do puszek ofiary dla najbardziej potrzebujących w naszej parafii. Zbierającym i Wszystkim Ofiarodawcom w imieniu obdarowywanych składamy serdeczne „Bóg zapłać”.